Zloději vládnou a poctiví se bojí

Anabáze pokračuje

Beztrestně kradou a my se bojíme

Anabáze pokračuje, zloději vládnou a poctiví se bojí

Tak opět jsem zde .Byl jsem vyzván k jednání na městskén úřadě Hora Svaté Kateřiny.

V průběhu jednání zástupci města nepřiznali jediné pochybení.Teprve kdy jsem je nachytal, přiznali porušení zákona. p. Řebíková přiznala úmyslné činy související s diskriminací .Pana ctihodného starostu Pakostu jsem vyzval a on přiznal, že jsem jej před čtyřmi lety upozorňoval ,že zvoleným postupem se dopouští dotačního podvodu. Projekt dokončily a peníze z dotace čerpali. Nyní bylo nařízeno ,že dotační titul se vrací. Potěšila mne domněnka,že práva se stále ještě domoci lze. A tak i přes skutečnost ,že jsem odešel z úřadu bohatší o informace o své osobě. -

chronický stěžovatel

nepřizpůsobivý

dlužník

agresor a tak dále, vše zvukový záznam

Nečekaně a bez předchozího ohlášení se u mne objevila kriminální policie - hospodářská .

Byl jsem překvapen a pozval je dál.Zde jsem se dozvěděl ,že město se žádného porušení zákona nedopustilo.Když jsem se proti výrokům ohradil, byly mi předneseny totožné argumenty jako při jednání na městském úřadě.Zarazila je neopatrnost starosty s přiznáním viny.Přes tyto argumenty mi bylo sděleno ,že šetří rozkrádání dřeva. Toto považuji za bagatelní porušení zákona.V ostatních věcech neshledávají pochybení.Rezignoval jsem a již se nezajímal jak bude policie věc šetřit.Očekávám pouze konečný výrok.

Je ještě jedna cesta a tou je ukázat zastupitelům ,že majetek města není jejich .Tento je jim svěřen, aby o něj pečovali jako řádní hospodáři. A pokud dojde k porušení povinností, aby byli povoláni k zodpovědnosti a způsobenou škodu nahradili. Pro tyto lidi soudní řízení a výnos soudu není trestem. Trestem je pro ně povinnost nahradit způsobenou škodu.

Pan starosta připravil město o prostředky z dotace, ať je nahradí

připravil město o finance prodejem 140000 m2 zemědělské půdy za 70000 kč svému

otci

zneužívá vozový park pro potřeby své , své rodiny a svého podnikání

spolu s bývalým vedením města tuneluje město

Nový zastupitelé z neinforovanosti, neznalosti, potažmo jiného důvodu mu nebrání.Otázka PROČ

A co státní kontrolní orgány.Ty nekonají, nebudu předjímat důvody, ale jsou nasnadě.

Je to naše chyba ,že to těmto zlořádům dovolujeme.

A ctihodní a poctiví občané .Ty se se strachem stáhnou.Dokud o nic nejde jsou hrdinové .V okamžiku kdy přituhuje a ve vzduchu visí trestní oznámení na oznamovatele, sklopí hlavu a hrají si na neviné a nevědomé.

A hlavní protagonisté zůstávají bez podpory a bez jakékoli pomoci.

Po té je na síle jejich osobnosti, zda se zlomí a přidají mezi stádo ovcí .Nebo zvednou hlavu a bez ohledu na risiko budou dále vyvíjet snahu o nápravu.

Vím dnes jedno, toužil jsem se vrátit do města a žít klidným životem.Dnes mne tato touha opouští.

Nevím zda žít ve společnosti zlodějů a na druhé straně klaunů a maňásků.

Určitě se nevzdám a budu pokračovat,ale vracet se mne již neláká.Spíše hledám místo kde si mé práce budou vážit ,kde mi kamarádi nebudou lhát a kde si s kamarády budeme krýt záda.

A ne kde já vybojuji boj a jiní se budou být v prsa, že se společná věc povedla.

To je dnes myšlenka k zamyšlení. Jsou ještě lidé poctiví a odvážní? Já již víru ztrácím.

Se smutkem na duši Jiří Fábik

Zadáno: 2014-11-17 18:34

Dotčená obec: Hora Svaté Kateřiny

Zobrazeno 3032x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT