Milí Lomáci, díl XX.,

... aneb…. sukces se nekonal, potlesk nevyvolal ani jednu oponu .....

Ve volebním období 2010 až 2014 bylo jednání zastupitelstva města Lomu a dění v tomto městečku na Mostecku s necelými pěti tisíci obyvateli popisováno celkem v XIX dílech volného seriálu Milý Lomáci, aneb… Seriál byl dost a hlavně některými čtenáři pozorně sledován. Škoda, že si zejména vládní garnitura lomských Severočechů.cz z něj nevzala nějaké poučení směrem k politické kultuře, znalosti a aplikování zákona o obcích či vlastního Jednacího řádu ZmL. Jenže, proč by si brala, když dokázala navýšit svůj „zastupitelský stav“ o 100 % , ze čtyř mandátů na osm. Historie se asi nebude ptát, že to bylo díky atmosféře strachu, nátlaku i různých forem kupování si hlasů voličů, ať již zaměstnáním v rámci obce nebo zaplacení zahraniční dovolené seniorům atd. Když se k tomu přidá způsob fungování či spíše nefungování zdejší opozice, pak borci od Severočeši Lom, jak se S.cz pro volby v Lomu přejmenovali, si mohou hrát v tomto dalším „dramatickém kousku samosprávného řízení města“ hlavní role. Na druhou stranu to dává šanci v pokračování tohoto seriálu XX. dílem.

Ustavující jednání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) se konalo v tradiční jednací den – v pondělí (3. 11. 2014), ovšem v netradiční čas - již od 16,00 hodin, namísto 18,00 hodin. Zřejmě proto, aby pracující občané měli „větší“ šanci se jednání (ne)zúčastnit. Přesto se jich na zdejší poměry sešlo dost, cca na tři desítky, v nichž nebylo nic ponecháno náhodě a zejména levá část pro občany vyhrazených míst byla tzv. roztleskávací pro to, co Lom čeká další čtyři roky.

Již při vstupu do sálu KD Lom, kde se jednalo, bylo zřejmé, že je vymalováno, protože nalevo seděli zastupitelé budoucí koalice a napravo opoziční „zbytek“, i když nemalý. Jen snad, jak další průběh jednání a zejména hlasování potvrdil, asi omylem sem byl posazen i J. Nétek za KSČM, který stejně jako čtyři předchozí roky hlasoval i nyní s koalicí, tentokráte jen jinak složenou – 8 Severočeši Lom, 2 ODS a 2 mandáty od Sdružení LOMÁCI (což je parta od SMM a aktivita ředitele SBD Krušnohor F. Ryby jako truc a reakce na roztržku S.cz a SMM, resp. podnikatele Zelenky a spol. s F. Rybou a spol.). A pro jistotu okovali 12-ti hlasovou většinu ještě hlasem od „opozičního“ zastupitele J. Nétka (co ti asi na něj vše musejí vědět…?).

Z opozičních lavic přesile čelila opozice, „oslabená“ o nepřítomný omluvený hlas a další Nétkův „loajální“ hlas s koalicí ve složení 4 mandáty ČSSD, 2 NESLIBUJEME! NELŽEME!, 2 KSČM a 1 mandát „OMMO – hlas pro občana“. Takže 12 na 9, resp. 13 na 8 a nejasný je hlas nepřítomný, protože byl rovněž z tábora KSČM, což je vždy na pováženou, pokud jde o nějakou jistotu…

Opravdu se nenechalo vůbec nic náhodě, aby náhodou něco na poslední chvíli „nekikslo“, a tak jednání nezahajoval doyen (nejstarší) člen zastupitelstva, ale dosavadní starostka K. Schwarzová. A nezklamala.

Zahájila sice přesně v 16,00 hod., ale dále byla svá. Prvním krokem bylo nerespektování oznámeného programu a po zahájení (bod 1) se šlo na bod 3. slib zastupitelů. Ono by totiž při dodržení oznámeného programu nešlo tradičně nerespektovat zákon a zejména vlastní JŘ ZmL a ověřovatelé by nebyli, jak tyto reglementy přepokládají, jen určováni řídícím jednání, ale v Lomu se nechává o nich hlasovat (?). A to by bez slibu zastupitelé nemohli, to ví dokonce i tato „(ne)šťastná“ žena z Lomu. Slib složili všichni bez problémů, jen zastupitel opozice byl omluven a slib složí na nejbližším jednání ZmL.

Fauly oproti zákonu a o bocích potažmo JŘ ZmL, který mimochodem skončil svou platnost, protože je vždy pro mandát na čtyři roky a ten skončil, jenže nový či „staronový“ pro nové volební období a nově zvolené zastupitelstvo schválen nebyl, jen volební řád pro ustavující ZmL, však samotným zasedáním neskončily. Zápis, který dle zákona musí být vyhotoven a podepsán do 10 dnů po jednání, se objevil na úřední desce až 19. 11. 2014, tj. až po 16 dnech. Údajně nebyl podepsán ověřovateli. Jedním z nich byl radní a poslanec za ANO B. Schwarz. Takže slyšel-li jsem od něj jako předsedy jakési vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k systému OPENCard , že jde o první komisi, která něco vyšetřila, jen jsme se usmál. Co čekat od člověka, který je ze subjektu, kde se razí filosofie, že se dodržují jen zákony, které jim vyhovují, který čtyři roky sleduje nerespektování zákona o obcích a JŘ ZmL či nerespektování základních principů zastupitelské demokracie, člověku, který byl několikrát vyšetřován pro ataky vůči občanům, v jednom dokonce fyzického i verbálního napadení ženy a zastupitelky?

Jednání dopadlo dle dohod, rozhodující funkce obsadila koalice. Složili ji, jak bylo již uvedeno, zastupitelé za Severočechy Lom, ODS a Sdružení LOMÁCI. Komický a dost průkazný byl způsob předkládání návrhů, kterého se - až na návrh na starostku města Lomu, který předkládal člen ODS P. Barák, zhostil radní Schwarz. Komické to bylo zejména proto, že nedokázal respektovat ani názvosloví subjektů, které do zastupitelstva kandidovaly a zavile stále hovořil o tom, že ten a ten návrh předkládá jménem koalice S.cz, ODS a Lomáci, když zejména subjekt kandidující v jakoby dresu S.cz a kandidátka podána stranou B10 (nezaměňovat s vitamínem B12…) byl označen jinak - Severočeši Lom…. Starostkou města Lomu byla opět zvolena K. Schwarzová za Severočechy Lom, místostarostou P. Barák za ODS a na dva radní se teprve dostane někdy příště. Rada bude pracovat v 7 lidech ve složení K. Schwarzová (S.Lom), místostarosta P. Barák (ODS) a radní B. Schwarz (S.Lom), Z. Šteflíkovi (S.Lom), V. Eminger (ODS), M. Šípová (S.Lom) a M. Láter (Sdružení LOMÁCI). Rovněž do dvou dle zákona povinných a ustavených výborů kontrolního a finančního byli navoleni jen zástupci koalice. Předsedou KV byla zvolena M. Šípová za Severočechy Lom a předsedou FV V. Eminger za ODS. Je to boží stav, koalice se bude v podstatě kontrolovat sama. To mi připomíná předlistopadový „chozrasčot“…

Povolebním konáním staronové vládní lomské garnitury pokračují způsoby zavánějící korupčním jednáním a uplácením placenými funkcemi. Byť dle slov vedení města po celé předchozí volební období se nedostávalo financí a bylo třeba šetřit (proto třeba nebrali zastupitelé z opozice žádné finanční odměny a nebyli zařazeni do žádného orgánu, krom J. Nétka). Tentokráte byly koaličními hlasy schváleny tři uvolněné funkce starostka a dva radní, což zřejmě bude o tom, že zde je ve vzduchu zřejmě ještě odměna pro místostarostu Baráka, která minulé období činila 25 000 Kč. Takže zřejmě budou vypláceny finance za podporu od lidí ze Sdružení LOMÁCI. Jak je to tedy vůbec s tou rozmíškou mezi „Zelenkovci a Rybovci“? Zřejmě se vadí jen k hranici peněz, když jde o ně, jdou rozpory stranou. Navíc se sice nehlasovalo o platu pro starostku či místostarostu, což by se slušelo, ale schváleny byly odměny tentokráte pro jistotu pro všechny zastupitele „bez rozdílu politické příslušnosti a barvy pleti“ a po 500 Kč měsíčně budou dostávat členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Asi je zbytečné říkat, že skromně až tiše předkládané opoziční protinávrhy padaly na neúrodnou půdu. Dokonce i konkrétní návrh zastupitele za ČSSD R. Lafka, aby zastupitelstvo uložilo Kontrolnímu výboru ZmL na základě předchozí dlouhodobé kritiky stavu v TJ Viktoria Lom, provést kontrolu pohybu a využití dotací od města, bylo starostkou města Schwarzovou odpálkováno. Poděkovala navrhovateli za jeho „názor“(nikoliv návrh, jak to formuloval), ale je údajně podáno trestní oznámení právníkem města na Viktorii Lom, a tak není třeba nic řešit od zastupitelstva. O návrhu bez jakéhokoli protestu navrhovatele R. Lafka nebo někoho jiného z opozičních lavic hlasovat nenechala. Jářku, takovou opozici bych si dal také líbit…! Na kritické konstatování od zastupitele za „OMMO – hlas pro občana“ M. Dancsa, že předpokládal vstřícnější přístup a že se domníval, že tentokráte opozice dostane šanci pracovat v poradních a iniciativních orgánech zastupitelstva a rady města výborech a komisích, reagovala starostka, jak je pro ni typické. Pan zastupitel opět předjímá, komise se teprve budou ustavovat a členové schvalovat v radě - „a to se budete možná divit, pane zastupiteli“, dodala tato z gruntu hodná ženská…

Na závěr se děkovalo a děkovalo voličům. A slibovalo (nebo snad vyhrožovalo?), že stejně jako předchozí roky bude mít lomská vládní garnitura v hlavě, na srdci a nejvíce v puse zájem, starost a péči o blaho „milých Lomáků“. Samozřejmě, že při „úspěšných“volbách jednotlivých funkcionářů se tleskalo, nejvíce z té levé strany. Ale zřejmě byl podceněn trénink roztleskávačů, protože se žádný sukces nekonal, „herci“ se nedočkali ani jedné opony navíc.

P.S.: musím se omluvit PT čtenářům za pozdější publikaci tohoto XX. dílu Milých Lomáků, aneb…, bylo to na žádost opozice, která si, nevím proč, dělá nějaké bláhové naděje, že snad dostane šanci se podílet ve větším rozsahu alespoň na práci komisí Rady města Lomu a nebylo prý nutno dráždit hada bosou nohou…. Klasik by řekl, „věř a víra Tvá Tě zachrání“…

Tak věřte, zejména my nevěřící….

Přeji hezký den, rozum a pozorné oči milý Lomáci,

přespolní, stálý účastník zasedání ZmL Vlastimil Balín, jednatel OMMO Most

Zadáno: 2014-11-24 18:22

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 3450x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT